JAARPLAN 2022

WAT STAAT ER IN HET JAARPLAN?

Ieder jaar schrijft ASVZ op wat goed gaat in de zorg en wat beter kan. Dit noemen we het jaarplan. In het jaarplan staan punten waar we in 2022 samen aan gaan werken.

In het jaarplan staan vier belangrijke onderwerpen voor ASVZ. Deze onderwerpen zijn:

  1. Het gewone leven ervaren
  2. We doen het samen
  3. Het gaat goed met ASVZ
  4. Veilige omgeving

Per onderwerp gaan we aan een aantal punten werken. Zoals deze drie punten.

1. Talentontwikkeling

We kijken naar welke talenten jij hebt. Waar ben je goed in? En wat wil je nog leren? ASVZ helpt je jezelf te ontwikkelen. Daarom kun je verschillende opleidingen, trainingen en workshops volgen. Zo kun je ontdekken wat je leuk vindt en wat je talenten zijn.

2. Individueel Plan (IP)

Het is belangrijk dat je betrokken bent bij je IP. Daarom gaan begeleiders met jou en je ouders of verwanten in gesprek. Zodat je kunt meebeslissen over wat er in je IP staat. Ervaringsdeskundigen kunnen je helpen. Zij vertellen je hoe je betrokken kunt zijn bij het schrijven en bespreken van je IP.

3. Zinvolle dagbesteding of werk

Bij het gewone leven ervaren hoort ook zinvolle dagbesteding of werk. Het doel voor 2022 is meer zinvolle werkplekken krijgen binnen ASVZ. Zoals helpen bij evenementen, werken in de groenvoorziening of de begeleiding ondersteunen op de dagbesteding.

Samenvatting jaarplan

We hebben een samenvatting gemaakt van het jaarplan. Daarin staan alle punten waar we aan gaan werken.

Deel dit artikel