NIEUWE WET

LEVEN IN VRIJHEID

Ieder mens heeft recht op vrijheid en veiligheid. Leven in vrijheid is normaal. Voor iedereen. Als je zorg nodig hebt, thuis of in een zorginstelling, heb je dus ook recht op vrijheid. Vrijheid is dat je mag zijn zoals je bent.

Soms moet jouw vrijheid (tijdelijk) worden beperkt. Dan kun je sommige dingen niet meer doen. Beperking van vrijheid mag alleen als het onveilig is voor jezelf of voor anderen. De regering heeft hiervoor een nieuwe wet gemaakt: Wet zorg en dwang (Wzd). In deze wet staan regels wanneer en hoe jouw vrijheid mag worden beperkt. Jij krijgt dan zorg die je niet meer zelf wilt. Dit noemen we onvrijwillige zorg. Je moet bijvoorbeeld je mobiele telefoon afgeven aan de begeleider als je naar bed gaat en jij wilt dat niet. Of je slaapkamerdeur gaat ’s nachts op slot en jij wilt hem liever open. Het is dan belangrijk om met elkaar over die maatregel te praten en te kijken of er ook andere mogelijkheden zijn.

Nieuwe wet

De Wzd gaat op 1 januari 2020 in. Deze wet geldt voor iedereen. Het maakt niet uit of je vrijwillig of onvrijwillig in een zorginstelling woont.

Meer informatie

Er is veel informatie over de nieuwe wet. Er is een boekje. ASVZ organiseert ook workshops. En er is een gesprekswaaier om samen met begeleiders en verwanten over vrijheid te praten. Meer informatie heeft Bertina Spelt voor je (06 – 22 77 85 55; bspelt@asvz.nl).

Boekje over nieuwe wet

Wil je meer lezen over de nieuwe Wet zorg en dwang? In dit boekje staat de wet goed uitgelegd.

Bekijk het boekje hier!

Deel dit artikel