NIEUWE WET

WET OVER MEDEZEGGENSCHAP

Er komt een nieuwe wet over medezeggenschap: de WMCZ 2018. Die wet gaat op 1 juli 2020 in. Deze wet regelt de medezeggenschap voor cliënten. Deze wet is dus belangrijk voor jou.

In die wet staat dat de leden van een cliëntenraad moeten weten wat de mening van andere cliënten is. Dat betekent dat zij moeten weten wat andere cliënten vinden van de begeleiding van ASVZ. En wat hun wensen en mening zijn.


Grenzen

Alle cliënten van ASVZ moeten kunnen vertrouwen op de mensen in de cliëntenraad. Bij ASVZ heb je bijvoorbeeld een SCR: een Sectorale Cliëntenraad. Daar zitten cliënten in. Zij praten met de sectormanager. En er zitten cliënten in de CCRc: de Centrale Cliëntenraad deelraad cliënten. Zij praten met de raad van

bestuur van ASVZ. De mensen in de cliëntenraden zitten daar niet voor zichzelf, maar voor alle cliënten van ASVZ. Ook voor jou dus!


Je eigen dossier lezen

Dit jaar gaan de cliëntenraden vaker aan
jou vragen wat jouw mening is. Het is belangrijk dat jij hier antwoord op geeft. En dat jij vertelt wat jouw mening is. De mensen in de cliëntenraden kunnen jouw mening dan doorgeven aan de manager of de raad van bestuur. Je kan ook in jullie bewonersoverleg met elkaar praten hoe
jullie je mening aan ASVZ kunnen vertellen. Want: jouw mening telt!

Deel dit artikel