WMCZ 2018

MEER INSPRAAK VOOR CLIËNTENRADEN

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 2018 regelt de rechten van cliënten en cliëntenraden. In deze wet staat dat er voor iedere cliëntenraad een medezeggenschapsregeling moet zijn.

In een medezeggenschapsregeling staan de afspraken tussen de cliëntenraad en ASVZ. Zodat iedereen weet waar hij zich aan moet houden. Voorbeelden van deze afspraken zijn:

  • Uit hoeveel leden de raad bestaat.
  • Wie er in de raad mogen zitten.
  • Hoe vaak de raad vergadert.
  • Over welke onderwerpen de raad mag meebeslissen. Bijvoorbeeld over het eten, de uitstapjes en het aannemen van begeleiders.

Medezeggenschapsregeling ASVZ heeft de medezeggenschapsregeling gemaakt. Iedere raad heeft deze regeling ontvangen. Zodat ze deze zelf kunnen invullen. De Lokale Cliëntenraad (LCR) of de bewonersvergadering bespreekt deze regeling met de teamleider. De Sectorale Cliëntenraad (SCR) met de sectormanager. En de Centrale Cliëntenraad (CCR) bespreekt de regeling met de raad van bestuur. Als de regeling wordt ondertekend door de raad en ASVZ, zijn de afspraken definitief. Iedereen moet zich dan aan deze afspraken houden. Meer informatie Wil je meer weten over de medezeggenschapsregeling? Of over de Wmcz 2018? Neem dan contact op met team Zeggenschap: clientzeggenschap@asvz.nl.

Deel dit artikel