RECHTEN

RECHT OP KLAGEN

Het kan zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Je bent het bijvoorbeeld niet eens met de begeleiding. Je hebt dan het recht om daarover te klagen.

Alle cliënten hebben het recht om te klagen. Niemand mag je dat verbieden. Ook je wettelijk vertegenwoordiger niet. ASVZ vindt het belangrijk dat er goed met klachten wordt omgegaan. Zo kan de begeleiding van jou verbeteren. Als je iets niet goed vindt gaan, kun je dat altijd zeggen. Door er met je begeleider of teamleider over te praten, kun je het probleem misschien wel oplossen.

Klacht indienen

Het kan zijn dat het niet lukt om het probleem op te lossen. Je kunt dan een klacht indienen. Dit mag ook als je niet met een begeleider of teamleider hebt gesproken. Een klacht dien je in bij de klachtencommissie. Hoe je dat kunt doen, staat in de klachtenregeling. Deze staat op de website van ASVZ. Als je dit lastig vindt, kun je daar hulp bij vragen. Van bijvoorbeeld familie, een klachtenfunctionaris of een cliëntvertrouwenspersoon.

Meer informatie

Wil je meer weten over het recht op klagen? Of over andere rechten van cliënten? Ga dan op internet naar de website www.rechtenvanclient.nl.

Deel dit artikel