RECHTEN

RECHT OP GOEDE ZORG

Iedereen heeft recht op goede zorg. Dus jij ook! Maar wat houdt recht op goede zorg in?

Het recht op goede zorg betekent dat begeleiders goed voor je moeten zorgen en jou goed moeten begeleiden. De zorg moet veilig zijn en bij jou passen. En je moet het echt nodig hebben. Je begeleider kijkt samen met jou hoe die zorg eruit kan zien.

Hulpmiddelen

Begeleiders moeten jou zorg geven op de momenten dat jij het nodig hebt. Ze moeten je niet te veel en niet te weinig ondersteunen. En als er hulpmiddelen zijn om jou goed te ondersteunen, gebruiken ze die. Zoals picto’s of een spraakcomputer.

Onvrijwillige zorg

In je Individueel Plan (IP) staat de zorg die jij krijgt. Er staat ook beschreven wat jij en jouw begeleider goede zorg vinden. Soms krijg je zorg of begeleiding die jij niet wilt. Dat noemen we onvrijwillige zorg. Begeleiders moeten jou uitleggen waarom je die zorg toch hebt.

Praten over goede zorg

Vind je dat je geen goede zorg krijgt? Praat hier over met je begeleiders of met iemand die je vertrouwt. Want jij bent belangrijk!

Meer weten?

Wil je meer weten over je rechten? Kijk dan op de website van de LFB: www.rechtenvanclient.nl

Deel dit artikel