NIEUWE WET

MEER INSPRAAK VOOR CLIËNTEN EN CLIËNTENRADEN

Op 1 juli 2020 is de nieuwe wet op de medezeggenschap ingegaan. Dat is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 2018. Het onderwerp ‘inspraak’ is nieuw in de Wmcz 2018.

image

Deel dit artikel