KWALITEITSRAPPORTAGE 2020

WAT STAAT ER IN DE KWALITEITSRAPPORTAGE?

Elk jaar praten verschillende mensen van ASVZ over hoe het afgelopen jaar is gegaan. Wat ging goed? Wat kan beter? Dat schrijven we op in de kwaliteitsrapportage.

Door corona veranderde er veel in 2020. Hierdoor hebben we niet aan alle verbeterpunten kunnen werken. Samen hebben we gekeken naar wat wel kon, binnen alle regels die er waren. We hebben veel geleerd in deze coronatijd. Wat gaan we hiermee doen in 2021 en daarna?

Wat gaat goed?

  • De samenwerking tussen begeleiders van wonen en dagbesteding is beter geworden. We willen dat dit zo blijft.
  • De informatie aan cliënten is verbeterd met filmpjes, het bewonerstijdschrift, vlogs en de website.
  • De inzet en toegevoegde waarde van ervaringsdeskundigen.

Wat kan beter?

  • Cliënten meer betrekken bij het Individueel Plan (IP).
  • Cliëntenraden moeten meer en beter gaan samenwerken.
  • De talenten van cliënten beter ontwikkelen door juiste scholing en dagbesteding en werk.
  • Cliënten meer betrekken bij het zoeken en inwerken van nieuwe begeleiders.

Meer weten

We hebben een samenvatting gemaakt van de kwaliteitsrapportage. Lees of beluister die op deze pagina. Heb je vragen? Neem dan contact op met team Zeggenschap: clientzeggenschap@asvz.nl.

Lees de kwaliteitsrapportage door op de button te klikken.

Deel dit artikel