DE CCR IS ER VOOR JOU

WAT IS DE CENTRALE CLIËNTENRAAD

Het is belangrijk dat je kan meepraten en meedenken over onderwerpen die over ASVZ gaan. Dat heet medezeggenschap. Daarom is er de Centrale Cliëntenraad (CCR). Deze groep cliënten praat namens alle cliënten regelmatig met de raad van bestuur van ASVZ.

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) regelt de medezeggenschap voor cliënten. In deze wet staat wat de cliëntenraad mag doen.

Achterban

De CCR komt op voor de belangen van alle cliënten die begeleiding krijgen van ASVZ. Zij zijn de achterban van de cliëntenraad. De leden van de CCR zitten daar niet voor zichzelf. En ze zijn er niet voor vragen of problemen waar één cliënt mee zit. De CCR kijkt naar wat voor alle cliënten belangrijk is. Dus ook voor jou!

Contact

Voor de CCR is het belangrijk om te weten wat de meningen en wensen van de andere cliënten zijn. Zodat ze over de juiste onderwerpen praten met de raad van bestuur. Je kan altijd een vraag stellen aan de CCR. Stuur een mail naar ccrclienten@asvz.nl.

Klik op de button voor meer informatie over de Wmcz 2018.

Deel dit artikel